Калиакрия - уникален комплекс в сърцето на българската голф ривиера
Есенция - Св. Константин и Елена
Район
  • Изберете град ...
Квадратура от
 
подробно търсене

Смяна статут на земеделски земи в България.

« назад

logo.lr.site_120Landregulation е продукт, създаден в следствие на дългогодишния опит и задълбочен анализ на пазара на земя в България. Ние сме динамично развиваща се компания в областта на консултантските услуги, която предлага на своите клиенти пълен обем консултации, управление, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти, съдействаме на инвеститори и собственици на парцели земеделска земя да променят нейното предназначение според своите нужди (за жилищно застрояване, промишлени нужди и др.).

Целта на екипът ни е да направи от Landregulation бренд, специализиран в управлението и реализацията на чужди и български инвестиции.

Сред клиентите ни са множество чуждестранни компании с интереси на територията на Република България.

Нашият екип е съставен от висококвалифицирани професионалисти с богат опит и дългогодишна практика, които ще Ви окажат 100 % подкрепа. Авторитетът ни се гради на базата на аналитичния подход и познаването на специфичните условия на пазара на недвижимите имоти, на професионализма, нестандартния и индивидуален подход към клиентите. Стремежът ни е да предложим на клиентите си един завършен, прецизно подготвен и представителен анализ на пазара.

До момента сме променили успешно предназначението на десетки парцели в община Варна, Каварна, Бяла, Несебър, Шумен. Имаме ресурс да променяме предназначението на земи в цялата страна.  

Избирайки нашата посредническа услуга, ние Ви гарантираме, че процедурата ще бъде завършена в най-кратък срок и Вашите интереси ще бъдат напълно защитени. Ние ще се погрижим процедурата да завърши бързо и успешно без да ангажираме Вашето време и внимание. Ще Ви уведомяване за всяка завършена стъпка от процеса, така че той да бъде ясен и прозрачен за Вас.

 

При урегулираният поземлен имот имаме улична и дворищна регулация. Парцелът може да попада в различни зони по ОГП – промишлена, жилищна, смесена, многофункционална, централна-градска и др. Предимствата на това да промените предназначението му е, че по този начин подобрявате харектеристиките, а заедно с това  увеличавате и стойността на имота . При формирането на цената, не е важна квадратурата на терена, която се продава, а е от значение РЗП на бъдещата сграда. Голяма роля при формирането на цената оказва и  изградената инфраструктура около терена – ток, вода, канал, качество на път.

 

Ще получите ПУП за парцела, който ще Ви даде информация за строителните параметри на имота.

След промяната на предназначението на парцела, предоставяме и пълно съдействие до получаване на всички разрешителни и документи, необходими за стартиране на строителство.

 

Промяната на статута на земеделска земя е процес, който преминава през няколко етапа.

- Изготвяне на Подробен устройствен план на парцела от архитект, където се маркират комуникациите.

- Уведомяване на съседите и изискване на тяхното съгласие за плана на парцела, който се регулира.

- Съгласуване на плана за регулация с Хигиенно епидемиологичен институт, Регионална инспекция околна среда и води, Пожарна безопастност, Водоснабдяване и канализация, Електроснабдяване. Необходимо е да се вземе становище от всяка една институция.

- Одобряване на проекта от местната Общинска управа.

- Одобряване на проекта от Регионалната дирекция на Министерство на Земеделие и храни.

- Одобряване на проекта от Областна управа.

Цялата процедура е съпроводена с множество индивидуални и колективни административни актове; наред с това се иска и съгласието на съседите (за ПУП). Полезен реализъм ще е да се има предвид, че не всяка земеделска земя подлежи на вкарване в регулация, а в случай на отказ или обжалване в съд, процесът може да продължи и повече от година. Относително ниската  цена на земеделската земя крие поне три рискови момента: няма гаранция, че действително ще се постигне промяна на предназначението на ползване на земята; няма нормативно определен срок за приключване на процедурата; не винаги могат да се прогнозират действителните разходи по преотреждането на терена. Заедно с това, при добре пресметнати рискове, земеделската земя крие голям потенциал като печеливша инвестиция след преотреждането й за строителство - разликата в цената преди и след промяна на статута е средно между два и 15 пъти.

 

Границите и предназначението на земеделските земи, които се включват в строителните граници на населените места и селищните образувания, се определят с общ или подробен устройствен план.

Значение за размера на таксите има още и предназначението и вида на строителството - дали се касае за  търговски обекти, производствени обекти,  складови обекти,  административни обекти, курортни обекти,   туристически и спортни обекти или за   жилищни и вилни комплекси.

 

Освен заплащане за изготвянето и съгласуването на ПУП, необходимо е да се заплатят съответните такси по специална тарифа. Конкретният им размер зависи от:

- бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация;

- размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

- местонахождението на земята съобразно функционалния тип на населеното място, определен по Единния класификатор на административно- териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в Република България;

- вида на обекта;

- възможността за напояване

 

Основните предимства на Landregulation

- Конкурентни цени на предлаганите услуги.

- Дългогодишен опит и широк обхват на предлаганите услуги;

- Мобилност и осъществяване на услугите на територията на цялата страна;

- Кратки срокове за изпълнение на  възложените услуги;

- Коректно отношение към всеки клиент;

- Пълна прозрачност, отчетност и яснота в изпълнението на целия спекър от предлагани услуги.

Препоръчани
Наем на автомобил, личен шофьор, трансфери, екскурзии
Управление на недвижими имоти
© 2006-2024 Инвестмарк ЕООД. Всички права запазени.
E-mail адреса Ви*: