Луксозни апартаменти с морска гледка сърцето на морската столица
4 звезден комплекс на брега на Южното черноморие
Район
  • Изберете град ...
Квадратура от
 
подробно търсене

Условия за ползване

« назад

Условия за ползване на интернет сайта www.nedvizhimosti.eu

Цел и предназначение  - С настоящите Oбщи условия, се уреждат взаимоотношенията между www.nedvizhimosti.eu и неговите потребители

Обхват– Настоящите Общи условия са предназначени за всички потребители (физически или юридически лица), ползващи информацията, публикувана на сайта на www.nedvizhimosti.eu

Терминология и съкращения и дефиниции

• nedvizhimosti.eu - представлява виртуален информационен ресурс, свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интерент.

• Потребител - всяко лице, посещаващо nedvizhimosti.eu и ползващо намиращата се в него информация.

• Уебсайт - е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

• Интернет страница - част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

• Електронна препратка (хиперлинк) - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

• Сървър (англ. server) - компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа, като се различава от тях по това, че за работата му не е директно необходимо човешко участие

Отговорност за изпълнение 

1. Всички потребители на сайта на nedvizhimosti.eu, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от nedvizhimosti.eu услуги само при спазване на настоящите Общи условия.

2. С всяко кликване върху хипер линк от сайта на nedvizhimosti.eu, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите Oбщи условия и се съгласяват да използват nedvizhimosti.eu съгласно правилата и условията описани по-долу.

Съдържание:

Общи условия

1. Това споразумение се сключва между сайта www.nedvizhimosti.eu, като доставчик на услугата за безплатно публикуване на обяви/оферти на сайта на nedvizhimosti.eu и потребителите, ползуващи тази услуга, независимо дали те са регистрирани или не. Използуването на тази услуга се приема като съгласие с условията на това споразумение. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да ползуват услугите и информацията публикувана на сайта на nedvizhimosti.eu.

2. Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на интернет страница с адрес http://nedvizhimosti.eu/bg/articles/ucloviya_za_polzvane-7.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Oбщи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта nedvizhimosti.eu. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уебсайта nedvizhimosti.eu, включително с отварянето на интернет страница от уебсайта nedvizhimosti.eu, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта nedvizhimosti.eu, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

Условията за публикуване на безплатни обяви

3. Текстът на обявите/офертите следва да бъде само на български език, със символи на кирилица, без нецензурни думи, без подвеждащо съдържание и само в областта на продажбите на недвижими имоти в България.

4. Няма да бъдат приемани за безплатно публикуване обяви/оферти със съдържание, рекламиращо друга подобна информационна система, както и обяви съдържащи линкове (връзки) към други сайтове/страници в Интернет.

5. Всяка предоставена за публикувана на сайта на nedvizhimosti.eu обява/оферта следва да бъде напълно достоверна, както и да не съдържа подвеждаща информация във всеки един от своите елементи.

6. Възможностите за предоставяне за публикуване на обяви/оферти на сайта на nedvizhimosti.eu става само чрез онлайн форма за публикуване на обява.

7. Всяка обява/оферта, предложена за публикуване на сайта на nedvizhimosti.eu, трябва да има поне един валиден телефонен номер и/или e-mail за обратна връзка. Не се публикуват обяви, чиито координати за обратна връзка не съдържат валиден телефонен номер и/или e-mail. Не се публикуват обяви, съдържащи неверни телефонни номера и/или e-mail адреси.

8. Прикачваните снимки следва да отговарят смислово на съдържанието на обявата/офертата

9. Обяви/оферти, неотговарящи на предходните условия, ще бъдат премахвани от базата данни.

10. Обявите/офертите се публикуват след като бъдат одобрени от наш служител.

11. Публикуването на снимки към обява/оферта е възможно, но само при спазването на следните условия:

a. Формат на снимката: .jpg или . jpeg

b. Размер на снимката не по-малък от 800/600 пиксела. Изображенията с резолюция по-голяма от 1024/768 се компресират и преоразмеряват

12. Предложените за публикуване обяви/оферти се проверяват от администратор на nedvizhimosti.eu  относно тяхната достоверност, надлежност и яснота. Проверката може да включва и оглед на място след предварително получаване на съгласие от страна на потребителя.

13. Потребителят, предложил за публикуване обява/оферта носи отговорност за съдържанието и истинността на предоставеното предложение и след извършване на проверката от администратор на nedvizhimosti.eu.

Права и задължения на потребителите

14. Потребителите, нямат право да разпространяват чрез nedvizhimosti.eu или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.

15. Всеки един потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в портала nedvizhimosti.eu

16. Всеки потребител, направил предложение за публикуване на обява/оферта на сайта на nedvizhimosti.eu, използвайки услугата „Публикуване” се съгласява, предложението, включително и снимките към него, да бъде публикувано в сайта на nedvizhimosti.eu и доведено до знанието на трети лица с цел сключване на сделка за покупко-продажба.

17. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в nedvizhimosti.eu да бъде достъпна и показвана на потребителите на сйта, имащи нужда от нея.

Права и задължения на nedvizhimosti.eu

18. nedvizhimosti.eu има право да променя настоящите Общи условия без изрично предизвестие. При извършване на промени в Общите условия.

19. nedvizhimosti.eu има право да записва кукита (cookies) на компютрите на потребителите с цел безпрепятственото доставяне на услугите на уебсайта.

20. nedvizhimosti.eu не носи отговорност за евентуалната загуба на информация, въведена от потребителите и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.

21. nedvizhimosti.eu има право да прекрати сътрудничеството си, както и да заличи обявите/офертите на даден потребител без изрично или последващо предупреждение, уведомление или обяснение относно мотивите за подобни действия.

22. nedvizhimosti.eu има право да променя публикуваните обяви/оферти, но без да променя смисъла на текста. Промените могат да стават само при наличие на допуснати правописни или стилистични грешки от потребителя извършил публикацията, както и с цел подобряване на презентацията на дадения имот.

23. nedvizhimosti.eu има право да публикува и рекламира предоставените от потребителите обяви/оферти или части от тях на и в други източници на информация.

Защита на личните данни

24. За ползване сайта на www.nedvizhimosti.eu, не се изисква предоставяне на лични данни от страна на потребителя.

25. Във формите за ползване на услугите „Публикуване на обява”, “Изпрати на приятел”, „Бъдещо електронно известяване” потребителите не трябва да попълват лични данни.

Препоръчани
неда
Управление на недвижими имоти
© 2006-2024 Инвестмарк ЕООД. Всички права запазени.
E-mail адреса Ви*: